Svájci Körzeti Tábori Szabályzat

1. Cserkészies viselkedés

A 10 cserkésztörvény

A cserkésztörvény 10 pontja az alapszabályunk. Azok megtartása mindenkire nézve kötelező

  1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.
  2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának, embertársainak és a magyarságnak tartozik.
  3. A cserkész, ahol tud, segít.
  4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
  5. A cserkész másokkal szemben gyengéd, magával szemben szigorú.
  6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz, és kíméli a növényeket.
  7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
  8. A cserkész vidám és meggondolt.
  9. A cserkész takarékos.
  10. A cserkész testben és lélekben tiszta.
Egyenruha

A szabályos egyenruha minden cserkészmegmozduláson kötelező. Kivétel a sport és testi gyakorlatok, főleg nyári hőségben (pl. Néptánc, táborépítés, nyári portya, sportvetélkedők). Ilyenkor is gyekezzünk egységes zöld trikót hordani (kerületi vagy csapatpoló). A nyakkendő viselete kötelező. (További információ az öltöztködésről: https://www.cserkesz.ch)

Őrsvezető

Minden gyermeknek lesz egy őrsvezetője a tábor során, aki a reggeli ébresztőtől a napközbeni foglalkozásokon át az esti lefekvésig a gyermekkel lesz. Az őrsvezető szerepe, hogy biztos pont legyen a hozzá tartozó gyermekek számára az egész tábor során és segítse őket mindenben.

2. Tábori rend

Dohányzás

18 év alatt tilos. 18 év felett csak kijelölt helyeken, szabadidőben (pl. étkezések után, pihenőidőben) engedélyezett. Dohányozni munkavégzés, főzés alatt vagy kiskorúak előtt tilos. Amennyiben a tábori élet szenved a dohányzás miatt, a táborparancsnok megtilthatja.

Szeszes ital, kábítószer

Alkoholt, kábítószert vagy egyéb tudatmódosító szert kivétel nélkül TILOS hozni vagy fogyasztani a táborban, ez vonatkozik felnőttekre és kiskorúakra egyaránt.

Rendtartás

Mindenki vigyázzon a rendre és a tisztaságra, legyen az kint vagy bent.

Rongálás, károkozás

A felszerelés a KMCSSZ, magyar iskolák illetve a táborban résztvevő felnőttek tulajdona, vagy béreljük a táborhelytől. Szándékos megrongálódás esetén a parancsnok kártérítést követelhet. A kárt a helyszinen vagy a hazatérés után a szülőknek utólag meg kell tériteni.

Elhagyott ruhaneműk, tárgyak

A tábor során elhagyott ruhaneműket, tárgyakat a tábor záró napján a tábor vezetősége összegyűjti és kirakja majd egy asztalra.
Kérünk minden szülőt a tábor elhagyása előtt győződjön meg minden megvan-e amit becsomagolt a gyermeknek és nézze át az elhagyott dolgokat, hátha elkerülte valami a figyelmét.
Az ott hagyott dolgokat a tábort követő egy hétig megőrizzük, majd felajánljuk egy helyi otthon számára, ha senki sem jelentkezik érte.
Minden ruhaneműbe, lábbelibe legyen beleírva a gyermek neve.

Értékek

A táborba a gyerekek ne hozzanak magukkal semmilyen értéket (pénz, ékszerek, stb.), ezekért a tábor vezetősége nem tud felelősséget vállalni.

Elektronikus eszközök használata

A gyerekek nem hozhatnak magukkal semmilyen elektronikus eszközt a táborba (tablet, kindle, laptop stb, kivéve mobil telefon vészesetre).

3. Magyar nyelv

Magyar nyelvhasználat

A magyar beszéd kötelező. Olyan gyermeket nem tudunk fogadni a táborban, aki alapvetően nem beszél magyarul. Ha a magyar nyelv alapvető tudása a tábor során akadályozná a csoportok munkáját, megkérjük a szülőt vigye haza gyermekét. A tábordíjat nem áll módunkban visszaadni.

Trágár beszéd

A tábor helyszínén és a tábor ideje alatt nem fogadjuk el a trágár beszédet semmilyen formában, sem felnőttől, sem gyermektől.

4. Alvásrend

Sátorrend

Fiúk és lányok külön sátorban alszanak vegyes őrsök esetén is.
Fiúknak lánysátorban (és fordítva) nincs semmi keresnivalójuk.

Pihenés

A pihenési lehetőséget éjjel és nappal biztosítani kell (ebédidőben és a takarodó után). Pihenőidőben és éjjel kerüljük a hangoskodást.

Felügyelet

Gyerekeket felügyelet nélkül hagyni tilos! Főleg akkor amikor alszanak.

5. Természet

Természetédelem

Élő fát kivágni, azokba kést, baltát hajigálni, szöget verni, kérgüket lehántani tilos. Védett virágok szedése tilos.

Tűzrakás

Tüzet rakni csak az erre kijelölt helyeken és a tűzvédelmi szabályok betartása mellett szabad.

6. Speciális igények

Speciális igények

Ha egy gyermeknek speciális igényei vannak, arról a szülőnek a tábor előtt a tábor parancsnokát köteles személyesen tájékoztatni és egyeztetni, hogyan segíthetjük a gyermek beilleszkedését a táborba és a csoportjába, segítve ezzel a csoportvezető mentorok és őrsvezetője munkáját.

Ételérzékenység, allergia

Kifejezetten figyelünk az ételérzékenységre vagy allergiára. Az allergiás gyerekek kizárólag olyan ételt kaphatnak, amelyet a szülő előre egyeztetett a tábor előtt a tábor szakácsával.

Gyógyszerek, gyógyszerérzékenység

Ha egy gyermeknek rendszeresen kell gyógyszert szednie, arról a szülőnek a tábor előtt a tábor parancsnokát, személyesen köteles tájékoztatni és egyeztetni, hogyan történjen ez a tábor ideje alatt.
A tábor során semmilyen gyógyszert nem adunk be a gyerekeknek, kivéve ha a szülő erre külön felhatalmazást ad, mert szükséges.
Lázcsillapító lesz az egyetlen az elsősegély nyújtóknál lévő gyógyszer, amit szükség esetén, a szülővel való egyeztetést követően beadhatnak a gyermeknek.

Betegség, rosszullét, baleset stb.

Betegséget, sérülést, balesetet, rosszullétet, szabálysértést, veszélyhelyzetet azonnal jelenteni kell a tábor parancsnokjának. A tábor parancsnoka haladéktalanul felveszi a szülővel a kapcsolatot. A táborban több képzett elsősegély nyújtó vesz részt, csoportonként egy személy.

7. Adatvédelem

Fotózás, videofelvételek

A tábor alatt kép- és hanganyag készül majd a vezetők által, amely fel lesz használva TV-ben, social médiában és egyéb reklám anyagokban figyelembe véve a szülői engedélyeket amit az éves jelentkezésnél kapunk. A csapatparancsnokok felügyelete alatt lesznek ezek a felvételek publikálva.
Magán úton készített fényképeket és más felvételeket, ami a tábori résztvevőket ábrázolja felismerhető módon, megosztani bármilyen felületen (mint facebook, instagamm, youtube, stb) szigorúan tilos.

Adatvédelem

A megadott adatokat a hatályos GDPR jogszabályoknak megfelelően, bizalmasan kezeljük, kizárólag a tábor szervezéséhez és lebonyolításához, harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adjuk ki. Az adatok a Magyar Iskola Woking privát előfizetésű, zárt Google Apps rendszerében tároljuk, amelyhez kizárólag a tábor szervezői férnek hozzá.

8. Tábori fegyelem

Résztvétel

Mint azt ahogy a hetedik cserkésztörvény is leírja, a cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
A gyerekektől elvárjuk, hogy őrsvezetőiknek, vezetőiknek szót fogadjanak, figyelemmel meghallgassák mondanivalójukat és az összeállított programokon aktívan részt vegyenek.

A tábor elhagyása

A táborhelyet senki sem hagyhatja el a táborparancsnok, vagy a napostiszt engedélye nélkül, a vezetők sem.

Jelentés

Bármilyen szabálysértést, vészhelyzetet azonnal jelenteni kell a napostisztnek vagy a táporparancsnoknak.

Fegyelmezési problémák

Aki a szabályokat mindezek ellenére nem tartja be, azt a parancsnok rendre utasíthatja és büntető pontokat adhat a kihágás súlyosságától függően. Amennyiben a gyermekkel fegyelmezési problémák lépnek fel, a szülőt értesítjük.

Kizárás a táborból

Dohányzás, szeszes ital, kábítószer fogyasztása, illetve a súlyos fizikai bántalmazás azonnali kizárással jár a tábor során.
A többi szabálysértések esetében a büntető pontok maximális 5 pont elérése is kizáráshoz vezet. Ilyenkor a szülők biztosítják gyermekük idő előtti hazautazását és annak költségeit fedezik. A tábordíjat nem áll módunkban visszaadni.

Autó

Aki autóval szállít embereket vagy felszerelést (szülőiket is beleértve tábornyitáskor és záráskor), gondosan betartja a különböző behajtási szabályokat vagy tilalmakat a táborhely körül.
A szabálysértések documentálva lesznek és büntetés esetén a sofőr lesz személyesen felelősségre vonva.

Kelt: 2022 május 4.
a körzeti parancsnokok által jóváhagyva